Bibelskolelærer høster majs og underviser i EDB

Foto: Majshøst på Kiabakari Bibelskole
Alle - både elever og ansatte - på Kiabakari Bibelskole hjælper til med at få høsten i hus. (Foto: Brian Bjørn Nielsen)
På Kiabakari Bibelskole underviser Brian Bjørn Nielsen i både bibelfag og computerbrug – og hjælper med at høste majs og solsikker

11. september 2017 / Kaja Lauterbach, kl@dlm.dk

Undervisning i bibelfag og i valgfaget ”Computer” og høstarbejde.

Det er nogle af de ting, der har fyldt i Brian Bjørn Nielsens arbejdsliv i foråret 2017 sammen med lærermøder og tjanser som vagtlærer.

I 2016 rejste han til Tanzania som missionær for Luthersk Mission, og i januar begyndte han som lærer på Kiabakari Bibelskole i Nordtanzania. Det er et bredt job, der indeholder mange facetter.

Her får eleverne nemlig ikke kun undervisning i bibelfag. De kan også vælge mellem de praktiske fag snedkerlære, syning og computer.

Bibelskolen giver også færdigheder, man kan tjene penge på

”Den løn, evangelister i Mara Stift i Nordtanzania får, er ikke stor nok til, at de kan leve af den. Derfor vil vi også gerne give dem nogle færdigheder, som de kan tjene en skilling på,” forklarer Brian Bjørn Nielsen.

I foråret underviste han 6 timer om ugen i elementær computerbrug.

”For en del af eleverne var det første gang, de sad ved en computer, så vi startede helt fra bunden med at lære tastatur og mus at kende,” siger han.

”Blandt andet brugte vi en del tid på tifingersystemet.”

Både elever og lærere hjælper med markarbejdet

Eleverne på Kiabakari Bibelskole bor og spiser på skolen, der er næsten selvforsynende med majs, bønner og solsikker.

Der er 2 ansatte til at stå for markarbejde, men alle på skolen bidrager, og både høst og lugning sker med hakke og håndkraft.

Det gør de ved, at en uge i hvert af de tre undervisningssemestre er sat af til markarbejde for både elever og ansatte.

Derfor har Brian Bjørn Nielsen i løbet af det seneste semester på skolen fået sin første erfaring i at høste majs, bønner og solsikker.

Gennemgår bibelske skrifter vers for vers

Der går 27 elever på Kiabakari Bibelskole fordelt på 2 linjer: en etårig linje med helt elementær bibelundervisning, som bliver gennemført hvert år, og en treårig evangelistuddannelse, hvor den etårige linje udgør første år.

Brian Bjørn Nielsen underviste i bibelfag i begge klasser.

5 timer om ugen med vers til vers-gennemgang af forskellige skrifter i Det nye Testamente. Især i tredjeårs klassen var der også en del samtaler om stoffet.

”Man kunne godt mærke, at de havde gået på skolen i over to år, og flere af dem havde også taget opholdet på bibelskolen et år ad gangen og virket som evangelister indimellem. Det havde givet dem noget livserfaring at byde ind med,” siger han.

Læs mere om Luthersk Missions engagement på Kiabakari BIbelskole.

Tilføj kommentar