Ændringer på bibelskole styrker teologiuddannelse

Foto: Setela i Arequipa
Teologistudiet og bibelskolen i Arequipa har lokaler i samme bygning (Arkivfoto)
For fire år siden oprettede LM-missionærer en etårig bibelskole i Arequipa i Peru. Fremadrettet bliver bibelskolen første år på et femårigt teologistudium

14. januar 2019 / Kaja Lauterbach, kl@dlm.dk

De sidste fire år har den lutherske kirke i Peru tilbudt to uddannelsesformer på skolen Setela i Arequipa. Dels en treårig uddannelse i teologi og dels en etårig bibelskolelinje.

Men fra næste skoleår vil der kun være én linje på skolen, nemlig en femårig teologiuddannelse. Her skal bibelskolen indgå som det første år.

Det skriver den norske missionær i landet på Norsk Luthersk Misjonssambands hjemmeside.

Det vil dog fortsat være muligt at tage det første år som et selvstændigt studium.

Elementer fra bibelskolen gør teologistudium mere personligt

Bibelskolen blev oprettet i 2015 af det danske missionærpar Mirjam og Rolf Leinum i samarbejde med den lutherske kirke i Peru.

Men selv om de to uddannelser bliver lagt sammen, forsvinder bibelskolen ikke.

“De vigtigste elementer fra bibelskolen bliver nemlig implementeret i det femårige teologistudium på Setela,” forklarer Roar Steffensen, der er pendlermissionær for LM i Peru og underviser på Setela, når han er i landet.

”Det er fag som discipeloplæring og det personlige åndelige liv, og det vil mange præstestuderende have godt af.”

Han oplever nemlig, at teologistudier nogle gange kan blive for meget til hovedet – ikke kun i Peru.

“Derved kan man miste lidt af hjerteforholdet til Jesus, og der kan det være rigtig godt for både præster og kommende ledere i kirken at arbejde mere med den personlige del.”

Ønsker at kunne give en godkendt uddannelse

Årsagen til ændringerne er, at Setela er i gang med at søge godkendelse hos uddannelsesministeriet for at kunne give de studerende en godkendt uddannelse, der svarer til bachelorniveau.

For at kunne få den godkendelse er det et krav, at de tilbyder en femårig uddannelse, forklarer Roar Steffensen.

Han vurderer, at det vil være attraktivt at første år kommer til at indeholde mange af de ting, de studerende kender fra bibelskolen.

”Der er nemlig mange fra bibelskolen, der søger ind på teologistudiet på Setela senere, og ed den nye studieordning skal de ikke begynde på forfra, men kan læse videre.”

Ny uddannelse kan tiltrække studerende fra hele Andesregionen

Der har tidligere gået studerende fra Ecuador, Bolivia og Colombia på bibelskolen, og på det treårige teologistudium har der været studerende fra både Peru og Bolivia. 

Roar Steffensen vurderer, at Setela kommer til at stå i en god position i hele Anderegionen, når den kan tilbyde en officielt godkendt uddannelse, og med ændringerrne tror han, teologistudiet vil tiltrække flere protestantiske studerende fra flere lande. 

“I Ecuador skal man nemlig have en godkendt uddannelse for at kunne blive ansat som præst,” forklarer han.

Tilføj kommentar