03/10/2019 | Ole Malmgaard, Missionær i Tanzania

O store Gud, når jeg med undren skuer naturens rigdom, herlighed og pragt…

...

Missionshistorie

Luthersk Mission har i mere end 100 år udsendt missionærer til mission i udlandet

Lige siden Luthersk Mission blev stiftet 1. marts 1868 har international mission været en hel grundlæggende del af LM's identitet.

En af LM's kerneværdier er "tydelig mission" - både nationalt og internationalt.

Allerede i 1891 udsendte sønderjyske LM'ere den første missionær, Frederik Nielsen til mission i Kina.

I 1911 besluttede delegeretmødet at påbegynde sit eget ydre missionsarbejde i Tanzania, hvortil LM stadig sender missionærer.

Læs også:

Overblikskapitlet fra jubilæumsbogen: Fra tropehat til Ipad (pdf)

Liste over samtlige LM-missionærer i 100 år (pdf)

Missionshistorie

Ebbe Kaas

Niels Thygesen (1903-1982) var den første missionær, der fik Luthersk Mission som sin arbejdsgiver. Det skete i forbindelse med, at LM fik ansvaret for et område i Ulanga, Tanzania i 1949

Leif Ramussen

I 2011 var det 100 år siden, at et LM-delegeretmøde traf formel beslutning om et fælles, samlet ydremissions-arbejde for Luthersk Missionsforening, konkret gående ud på "at optage Arbejdet for Hedn

Leif Rasmussen

Søren Haahr Ibsen er i særklasse blandt de mange, der de seneste 100 år har været LM-missionærer.

Leif Rasmussen

Peter Martin Legêne var pionér Luthersk Missions indsats i Surinam i Sydamerika, hvor han oprettede et børnehjem i Alkmaar, som LM var engageret i frem til 1997.

L. Breum Jakobsen

Jens Mikael Thøgersen Winther gik som ung lærer en aften rundt uden noget mål. Men som han gik, begyndte han at bede til Gud: Er det ydremissionær, du vil, jeg skal være?

Sider

Mara Stift ligger i det nordlige Tanzania og er et forholdsvist ungt stift. Der er derfor kun få uddannede præster og evangelister, så ...