Båndet

Båndet er bindeled mellem Luthersk Missions Højskole og tidligere elever. Bladet indeholder nyt fra livet på skolen og undervisende og opbyggelige artikler af skolens lærere.

LMH's elevforening udgiver bladet Båndet 6 gange årligt.

Abonnement

Abonnement koster 95 kroner årligt og løber, indtil det bliver skriftligt opsagt.

Bestil abonnement hos LMH.

læs Båndet

Glimt fra LMH og artikler: Henrik Nymann Eriksen: Reformationens 500-års jubilæum, Thomas Wind: Ørkentider; Anders Landkildehus og Martin Bentsen: Fra syndens fængsel til evangeliets frihed; Henrik Nymann Eriksen: Skriften alene
Glimt fra LMH og artikler: Henrik Nymann Eriksen: Hvorfor blev Guds søn menneske?, Natasja Michael: Interview med Cassels Morrell; Mikkel Vigilius: Åndskampen - om os
Glimt fra LMH og artikler: Henrik Nymann Eriksen: At leve med fortabelsen, Ellen Esmarch Pedersen: Kristus i centrum i et selvcentreret samfund
Glimt fra LMH og artikler: Henrik Nymann Eriksen: Frimodighed er mere end optimisme, Michael Agerbo Mørch: Om at ære Gud med nysgerrighed
Glimt fra LMH og artikler: Henrik Nymann Eriksen: Åndens gave, Ole Andersen: Jerusalems fred - krigen med den overraskende afslutning, Tak, fordi I taler pænt om LMH
Glimt fra LMH og artikler: Henrik Nymann Eriksen: Mindeord om Hans Erik Nissen, Hans Erik Nissen: Guds vej gennem anfægtelsen og Hverdagsdragt - højtidsdragt, Ditte Olsen:Stortur til Israel - spændingernes land

Sider

Spørg om tro-videoer fra LMH