Gennem undervisning med særlig vægt på bibelske fag er LMH’s formål at:

  • Formidle oplysning og livsforståelse og medvirke til personlig modning og udvikling
  • Tilskynde eleverne til personlig tro på Jesus Kristus og vækst i troens liv
  • Formidle et kald til opgaver i Guds rige i Danmark og internationalt

LMH har cirka 100 elever årligt fordelt på et forårs- og et efterårshold.

Indsatsområder 2015-17

Kristen i verden
Demokratisk dannelse
Selvstændig bibellæsning
Menneskelig og åndelig modenhed
Hjælp til evangelisk afklaring
Formidle et kald til tjeneste

Livet i lm

Luthersk Missions Højskole

Ditte Olsen, do@dlm.dk

”Det bedste ved LMH er, at man gennem undervisningen bliver glad for Jesus og kan dele den glæde med alle de andre.”

Sådan siger tvillingerne Hanna og Rebekka Pilgaard Christensen, som var elever på Luthersk Missions Højskole i foråret 2014.

Skolen er en bibel- og folkehøjskole med vægt på det første. Det betyder, at mange af fagene handler om Bibelen, kristen tro og liv, mens folkehøjskoletanken repræsenteres med fag som sport, psykologi, kunst, foto og med foredrag af mere almen karakter.

”En af de bedste oplevelser har været turen til Israel. Det er fedt at få bibelundervisning ”on location”, og man får et helt nyt perspektiv på beretningerne i Bibelen,” synes Hanna og Rebekka.

foto: Tvillingerne Hanna og Rebekka i højskolens baghaveHanna og Rebekka er blevet glade for Jesus ved at gå på LMH

Bibelskole, der vil sætte spor

Det er skolens intention, at eleverne ikke bare skal lære noget om Bibelen rent intellektuelt, men at opholdet skal gøre indtryk på både personlighed og trosliv.

For i hvert fald to af eleverne i foråret 2015 er den intention blevet opfyldt:

"Jeg har udviklet mig meget og fået større personlig kendskab til mig selv. Samtidig har jeg været del af et godt kristent fællesskab,” siger Andreas Kjøller-Hansen til LM Nyt Bornholm.

Annika Pedersen fortæller til samme blad:

”På LMH er jeg blevet mindet om, hvad mit egentlige mål med livet er. Det gælder ikke om at få opfyldt alle mine ønsker i dette liv og realisere mig selv, men via mit korte liv at pege frem mod evigheden,” siger hun.

”Jeg håber at jeg i fremtiden vil huske dette og bruge mit liv til gavn for det evige.”

Man kan være elev på LMH i fem eller ti måneder.

Læs også:

LMH-elever sætter gang i giversindet

Vi føler os meget velkomne på LMH

De glæder sig til at lære Bibelen bedre at kende

 

foto: Signe & Michael Birkmose Line
26/9/2014 | Signe & Michael Birkmose Line
Signe og Michael Birkmose Linde har været igennem en proces, hvor deres gudsbillede er blevet justeret. Der er nogle af deres tidligere fore...
Forside til bogen Slutspillet om Israel
Ole Andersen
Uanset om man kan tilslutte sig foreningen Ordet og Israels syn på Israel – dets land og folk, er Slutspillet...

Spørg om tro-videoer fra LMH