Livet i lm

Bylderup-bov Sykreds

Af Ditte Olsen

”Hvis vi ikke fik hjælp fra menigheden og andre udefra, ville vi ikke have nok gevinster og ting til auktionen”, siger Anne-Lene Christensen fra Bylderup Bov, når hun skal fortælle om sykredsens årlige basar.

Sykreds med lang historie

Basar har i mange år været et fast højdepunkt i sykredsen, hvor man har bortsalg (auktion) og lodtrækning til fordel for LM’s internationale arbejde.

Første gang basaren i Bylderup Bov nævnes i et blad  var i 1920, og flere i sykredsen har været med i årtier.

Sykredsen arbejder hele året

Sykredsen består p.t. af otte damer fra først i 50´erne til sidst i 80´erne.

”Vi mødes to gange om måneden i private hjem. Vi begynder med en kort andagt, og hvis der er missionærbreve, læses de op. Vi har ofte haft oplæsning af en bog, mens vi sidder med håndarbejdet. Senere er der kaffe og snak, inden vi afslutter med en sang og en bøn,” fortæller Anne-Lene Christensen.

Basarens overskud går til mission

Torsdagen før årets basar mødes damerne til borddækning, opstilling af alle præmier, auktionsting mv.

”Her er det også, at mange fra menigheden kommer med gaver og andet til basaren. Lodsedler kan købes inden basaraftenen, men mange køber dem samme aften,” forklarer Anne-Lene Christensen.

Til selve basaraftenen kommer der både børn, unge og ældre.

”I 2013 solgte vi godt 1.500 lodsedler á 10 kr, og basaren gav i alt omkring 35.000 kroner, som vi har sendt videre til internationalt missionsarbejde.”

Bearbejdet artikel fra Nyt i Syd nr. 1/2014)

foto: Inge Marie Jensen
Inge Marie Jensen
”Hvordan har du det med Jesus?” blev der ofte spurgt ved de møder, Inge Marie Jensen deltog i som ganske ung. Og hun oplevede det ret ubehag...
Foto: Omslag til bogen Forkynd for børn
Carl Fr. Wisløff
I forordet til dette hæfte står der, at det primært henvender sig til medarbejdere i børnearbejdet og til foræ...