Livet i lm

Arnum LM

af Ditte Olsen

Arnum er en lille kreds med omkring 35 medlemmer, og foreningen har en høj gennemsnitsalder.

Man mødes ugentlig i missionshuset til møde med prædiken og sang, bedemøde eller samtalemøde.

”Ved møderne i missionshuset har vi på skift en prædikant fra Indre Mission og Luthersk Mission, og alle er lige trofaste til at møde frem, uanset hvem der taler,” fortæller Ulla og Ove Juhl.

Én gang årligt låner kredsen den lokale spejderhytte, hvor man holder ”Social søndag”: Man mødes til morgenkaffe, har bibeltimer, spiser sammen, går tur m.v.

Kvindekreds

Nogle damer samles en eftermiddag hver måned til kvindekreds, hvor et par enkelte, som ikke normalt kommer i Arnum-LM, også møder frem.

Her hygges med strikketøj, og resultatet bliver varme tæpper, der sendes til Rumænien. Samtidig læses missionsbreve op, og der indsamles en gave til LM’s missionsarbejde.

Håb om nye tilflyttere

Arnum-LM er en lille kreds, men har det godt med hinanden.

”Vi håber meget, at der vil komme nogle unge familier hertil, så vi kan få nye kræfter og inspiration til arbejdet med at udbrede Guds ord i vor by,” siger Ulla og Ove Juhl.

Bearbejdet artikel fra Nyt i Syd 4/2014

Foto: William, Dorthe og Ole Schmidt
Dorthe og Ole Schmidt
Dorthe og Ole Schmidt ventede fem år på at få deres adoptivsøn, William, der nu er fire et halvt år gammel. De kan godt undre sig over, at G...
Forside til bogen Når troen bliver for trang
Rob Parsons
”Jeg beder om, at mine børn ikke kommer til at hade Gud på grund af mig.” Citatet kommer fra en ledende person...