Livet i lm

Arnum LM

af Ditte Olsen

Arnum er en lille kreds med omkring 35 medlemmer, og foreningen har en høj gennemsnitsalder.

Man mødes ugentlig i missionshuset til møde med prædiken og sang, bedemøde eller samtalemøde.

”Ved møderne i missionshuset har vi på skift en prædikant fra Indre Mission og Luthersk Mission, og alle er lige trofaste til at møde frem, uanset hvem der taler,” fortæller Ulla og Ove Juhl.

Én gang årligt låner kredsen den lokale spejderhytte, hvor man holder ”Social søndag”: Man mødes til morgenkaffe, har bibeltimer, spiser sammen, går tur m.v.

Kvindekreds

Nogle damer samles en eftermiddag hver måned til kvindekreds, hvor et par enkelte, som ikke normalt kommer i Arnum-LM, også møder frem.

Her hygges med strikketøj, og resultatet bliver varme tæpper, der sendes til Rumænien. Samtidig læses missionsbreve op, og der indsamles en gave til LM’s missionsarbejde.

Håb om nye tilflyttere

Arnum-LM er en lille kreds, men har det godt med hinanden.

”Vi håber meget, at der vil komme nogle unge familier hertil, så vi kan få nye kræfter og inspiration til arbejdet med at udbrede Guds ord i vor by,” siger Ulla og Ove Juhl.

Bearbejdet artikel fra Nyt i Syd 4/2014

foto: Signe & Michael Birkmose Line
Signe & Michael Birkmose Line
Signe og Michael Birkmose Linde har været igennem en proces, hvor deres gudsbillede er blevet justeret. Der er nogle af deres tidligere fore...
Bog: Tro med sko på
Andreas Kammersgaard Ipsen
Hvad er tro? Hvordan tror man? Hvad betyder det helt konkret at tro? Og så tro på Jesus oven i købet – hvad be...