Bibelundervisning og diakoni i Siem Reap i Cambodja

Vil du være med til at fremme forståelsen af evangeliet hos kirkens lokale ledere og til, at folk i området kommer til tro og får hjælp til at leve som kristne


Egon Kattner underviser på et kompaktkursus for præster og kirkeledere i Siem Reap-området.

Arbejdsopgaverne kan bestå i bibelundervisning på forskellige niveauer samt diakonale eller projektmæssige opgaver.

Alt efter udrustning og kompetencer kan arbejdsopgaverne være en kombination af nogle af disse opgaver.


Siem Reap, der er en spændende turistby med international skole for evt. børn og gode indkøbsmuligheder.

Se hele stillingsbeskrivelsen her.

Ansøgningsfrit: Hurtigst muligt.