En masse frivillige er engageret i LM’s tværkulturelle arbejde.

Vil du være med? Så kontakt de tværkulturelle konsulenter:

Vestdanmark:
Enok Sørensen, 2512 4199 / es@dlm.dk

Syddanmark:
Else Wiwe, 2578 6267 / ew@dlm.dk

Østdanmark;
Claus Kristensen, 9399 1447 / ck@dlm.dk

Tværkulturelle lejre

En tværkulturel lejr er et tilbud til alle nydanskere om at være med i et godt fællesskab, hvor værdier som respekt, åbenhed, tillid og værdighed er bærende.

Lejrene strækker sig enten over en weekend eller i sommerperioden over 5 dage. Lejrene er for voksne, med eller uden unge/børn. Hver familieenhed får som regel tildelt sit eget værelse. Der bliver lavet mad til alle hver dag, dog hjælper man hinanden med forskellige ting, fx opvask og rengøring.

Hver dag er der planlagt mange gode, spændende og givende aktiviteter, som alle deltagere forventes at deltage i. Hver dag samles man også for at lytte til, hvad Gud siger til mennesker gennem Bibelen. Alle er velkomne, uanset religiøs baggrund.

Tværkulturelle sommerlejre 2020

Her er en oversigt over de tværkulturelle sommerlejre i 2020, som LM er engageret i.

29/6 - 3/7 Tværkulturel sommerlejr

Hørby Efterskole

 
UDSAT til 12.-16. oktober

Tværkulturel sommerlejr

 

 

Løgumskloster Efterskole Program
6/7 - 9/7 Aktivitetsdage for familier Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K

Program og tilmelding dansk

Program og tilmelding engelsk

8/7 - 12/7 Tværkulturel sommerlejr Hestlund Efterskole AFLYST
10/7 - 13/7 Farsilejr LMH - Hillerød AFLYST