Slå bro over generationskløften

08/05/2018

Jeg tilhører formentlig en af de sidste årgange i LM, som i sine unge år bare syntes, de voksne skulle blande sig udenom.

Jeg sad i hvert fald med åben mund og polypper, da jeg nogle år senere som en del af ledelsen i frimenigheden, hvor jeg og min familie kommer, sad over for repræsentanter fra LMU, der efterspurgte lidt mere medleven og ansvar fra os voksne.

Da jeg var i deres sted, var jeg godt tilfreds med så lille som mulig kontakt til alle over 26 år, men sådan er det åbenbart ikke i dag. I dag efterspørger flere unge, at de ældre har indflydelse på deres liv.

Kan ikke navigere efter familie, tradition og kultur

Nu er det nok ikke alle unge, der sidder med et ønske om større kontakt med de ældre, og der er nok også grænser for, hvilken kontakt de ønsker, men ønsket er der, og det er let at tolke det som et modsvar på en generel generationskløft i samfundet.

Den kløft så vi i TV-serien Skam og mange lignende indslag som den, hvor ungdomsgenerationen havde et minimum af kontakt til voksengenerationen ud over det mest basale.

Resultatet er en generation, der kun orienterer sig efter hinanden og mavefornemmelsen og ikke har familien, traditionen og kulturen at navigere efter.

At en snert af samme generationskløft har sneget sig ind i de kristne forsamlinger, er jeg vel selv et lille eksempel på, og derfor er det kun glædeligt, at de som er yngre end mig, tænker mere fornuftigt, end jeg gjorde.

Spørgsmålet er så blot, om de unges efterspørgsel efter større engagement fra de ældre, bliver hørt og imødekommet i menighederne?

Vi kan gensidigt få gavn af hinanden

Til en vis grad, ja.

Der er mange eksempler på ældre som fungerer som sjælesørgere for de helt unge, men mange steder fungerer LMU i praksis som en menighed i menigheden.

Det kan for det første gøre skiftet mellem LMU og LM svært, men det kan også betyde, at de unge og de lidt ældre ikke får gensidig gavn af hinanden.

For i mange tilfælde sidder LM-forsamlingen og drømmer om unge familier, der skal drive menigheden videre. Her kan de unge bidrage med kontakter og ideer til form og emner, som de lidt ældre ikke selv kommer på.

Og modsat: I mange tilfælde sidder de ældre inde med en åndelig og praktisk erfaring, som de unge har brug for til at navigere igennem de værste tros- og livskriser.

Initiativet til en tættere kontakt skal komme fra de ældre.

De er måske hæmmet af mindet om, hvordan de selv ønskede sig så lidt indblanding som muligt, men det må de komme ud over til gavn for både dem selv og de yngre generationer.

 

Blogindlægget er bragt som leder i Tro & Mission nr 9 2018

Tilføj kommentar