Fra Youtube til ny missionsindats

14/11/2018

I forbindelse med min seneste udrejse til Peru, besøgte jeg den menighed i Bogotá i Colombia, som den lutherske kirke i Peru udsender missionærer til fra næste år. LM støtter dette missions-projekt økonomisk.

Kontakt
Sidste år i september blev jeg kontaktet af en luthersk præst, Harold Arango, fra Bogotá. På Youtube havde han fundet de undervisnings-videoer, jeg har lavet til kirken i Peru, og brugt dem i sin menighed. Det viste sig, at han var trådt ud af en kirkesammenslutning med tilknytning til Det Lutherske Verdensforbund, fordi det var blevet meget liberalt. Nu stod han alene med sin lille husmenighed.

Jeg fik den tilskyndelse, at vi måtte prøve at skabe kontakt mellem menigheden i Bogotá og kirken i Peru. Den lille menighed har stor fokus på mission og vil gerne nå flere med evangeliet. Men ressour-cerne er få og små, og de har brug for hjælp og fællesskab. Min tanke var, at kristne brødre og søstre fra Peru måske kunne støtte arbejdet i Bogotá.

Roar sammen med en del af menigheden i Bogotá.

Mulighed for mission
Samtidig ville det være en oplagt mulighed for kirken i Peru for at blive sendende. Det er en kirke, der mest har været vant til at modtage, og det missionale udsyn har ikke været så stort. Hvis kirken kunne se et kald i at sende missionærer til Bogotá, kunne det være et vigtigt næste skridt for kirken. 

Ideen blev præsenteret for både missionen i Peru, den lutherske kirke i Peru og for LM, og den blev godt modtaget. Så godt, at kirken nu har besluttet at sende missionærer fra Peru til Colombia i 2019.

Stor taknemmelighed
Under mit besøg oplevede jeg stor taknemmelighed fra Harold og fra menigheden over den kontakt, vi har fået skabt. Og jeg mærkede en stor glæde over, at der snart kommer missionærer og hjælper. Samtidig er det mit indtryk, at der er gode muligheder for at drive storbymission i Bogotá, der ligesom så mange andre hovedstæder er præget af tilflytning og rodløshed.

Med i Åndens værk
Min oplevelse af alt dette er, at vi blot får lov at gå ind og tage del i noget, som Ånden allerede har gang i! Jeg har ikke opsøgt kontakten med Harold og menigheden, det kom af sig selv, eller på Guds initiativ. Det bliver spændende at se, hvad der sker fremover, hvordan kirken i Peru klarer opgaven som sendende kirke – og om dette er en åbning for nye missionsmuligheder for LM.
- Roar

 

Læs mere om Roars arbejde med missionsprojektet i Peru på www.peruprojekt.dk. Her kan du også se en video om besøget i Bogotá.  

 

Tilføj kommentar