Tro & Mission 17/2018

Retræte, Hellig Kors Kloster, Carsten Dalsgaard, Astrid Hadberg, Alene i Vildmarken, stilhed, Agerbo, teamleder, Tanzania, Cambodja, kald, Andrea Christensen, Daniel, familiekonsulent, medvandrer, inspirationsdag, arveindtægter, Soma, discipel 24/7

LM's avis med inspiration, nærvær og holdning. I dette nummer blandt andet:

- Tema: Alle kristne har gavn af retræte
- Tema: Guds nærvær blev større i vildmarken
- Tema: Leder har også brug for at trække stikket

, Ny teamleder til Tanzania
- Familiemor mødte kaldet til Cambodja
- Jesus kaldte mig fra Irak for at frelse mig
- LM vil ansætte familiekonsulent
- Fik hjælp til at høre webradio
- Har både en montor og en medvandrer
- Rekordstore arveindtægter åbner for nye projekter
- Vi skal tale evangeliet mere flydende til hinanden