Tro & Mission 04/2018

LM 150 år, jubilæumsmagasin, historisk oversigt, LM's første vedtægter, jubilæumsfest sprænger rammerne, Leif Rasmussen

Avis med vedlagt jubilæumsmagasin:

- Jubilælumsfest sprænger rammerne
- LM's historie 1868-2018
- Med sigte på vækkelse
- LM's første vedtægter, som belv vedtaget den 1. marts 1868