Budskabet 3/2015

TEMA: Livs- og troshjælp ARTIKLER: Børge Haahr Andersen: Tre konkrete vinkler på sjælsorg; Dan Månsson: Teologisk refleksion i sjælesorg; Ole Solgaard: Livs- og troshjælp til hele mennesker

Indhold 3/2015

LEDER - FORBLIV-SOM-DU-ER-HOLDNINGEN UDFORDRES
Af Ole Solgaard

TRE KONKRETE VINKLER PÅ SJÆLESORG
Af Børge Haahr Andersen

TEOLOGISK REFLEKSION I SJÆLESORG, JA TAK!
 Af Dan Månsson

LIVS- OG TROSHJÆLP TIL HELE MENNESKER
Af Ole Solgaard

FROM ELLER FRI
Af Henrik Nymann Eriksen

STOREBROR
Af Karl Yri

ANDAGT: DET HELE LEGEME
Af Pernille Vig Kaarsholm

KIRKEN TRÆNGER TIL EN NY REFORMATION
Af Tullian Tchividjian

GUD MØDER BØRN GENNEM UPERFEKTE VOKSNE
Af Henrik Laursen

Boganmeldelser
JEG ER – I ER
DE TO SKAL VÆRE ETT
I FRAFALDETS TID

NYT
Fire unge glæder sig til at tage fat på opgaver i børnehave, på børnehjem og med at sælge bøger. Opgaverne er fordelt i tre byer i landet
En lille luthersk menighed i Colombia har med støtte fra Luthersk Mission fået større lokaler med plads til flere kirkegængere. Søndag den...