Båndet 6/2018

Glimt fra LMH og artikler: Henrik Nymann Eriksen: Julen gør kristendommen anderledes; Peter Olsen: Lukas 2,1-14"; Christian S. Maymann: Romerbrevet VI