Båndet 2/2019

Glimt fra LMH og artikler: Henrik Nymann Eriksen: Gift mod døden; Daniel Burgdorf: Skabt - et resultat af den evige Guds vilje, Kirsten Munk: Interview med Arne Helge Teigen; Samuel Kjøller-Hansen: Paulus' livsforvandlende møde med den opstandne Jesus