Bønneemner

 
Ved årsskiftet indførte LM's landsstyrelse et fokus på bøn i 2018.
Herunder er nævnt nogle konkrete bedeemner for initiativer rundt i landet, så flere danskere kan lære Gud at kende.

 

> Kristen sang på havnen i Svaneke

LM Svaneke holder Alsang på havnen to gange i løbet af sommeren med mange deltagere. Aftenen indeholder både korsang og fællessang med fædrelandssange, kristne sange og korte vidnesbyrd mellem sangene.
 
LM’s rytmiske kor ByGrace og hornorkester leder fællessangen. Efter arrangementet på havnen er der en uformel kop kaffe i missionshuset.
 • Bed om, at de der ikke kender Jesus, må lære ham at kende som deres frelser.
 • Tak for, at der er nogen, der vil synge om Jesus – også i kor.
 • Tak for, at vi må forkynde ordet frit om Jesus på gader og pladser.

Læs mere her.

> Omsorg og kærlighed til udsatte

Arken i Esbjerg er ét af LM’s tre væresteder i Danmark. Arken har tre hovedfunktioner: kaffebar, boghandel og radio.
 
Formålet er at møde mennesker med omsorg og kærlighed samt at række dem evangeliet gennem arrangementer og samtale. Der er to fuldtidsansatte, mere end 40 frivillige fordelt på de forskellige opgaver og cirka 40 faste brugere.
 • Tak for, at det er muligt at have væresteder som Arken i Danmark
 • Bed for brugerne af værestedet – både de faste og dem, der dropper ind
 • Bed om, at medarbejderne må få visdom til at vise mennesker hen til Jesus

Læs mere her.

> Lejr for børn fra ikke-kirkelige hjem

Lolland-Falster afdeling har allerede afholdt en sommerlejr - "kyllingelejr" - for de helt små førskolebørn. Ingen af de 23 børn og 14 voksne, der deltog, har deres faste gang i LM, og halvdelen kommer ikke i kirkelig sammenhæng.
 
I den første uge af juli holdes børne- og juniorlejr med i alt 60-80 børn. Sædvanligvis er 60-80 procent af børnene fra ikke-kirkelige hjem.
 • Tak for deltagerne på kyllingelejren og lydhørheden!
 • Bed om, at deltagerne på sommerens lejre må vokse i troen på Jesus!
 • Bed for børnene fra udfordrede familier, at de må være trygge på lejren!

Læs mere her.

> Dyr, halm, bål og Jesus

For femte år i træk er der bondegårdslejr i uge 34, som LMU samt LM kredsene i Gårde, Krusbjerg og Ølgod står bag.
 
Alle årene har der – ud over børn fra LM-hjem – været nye børn med, som ikke er vant til at høre om Jesus. De oplever tæt kontakt med dyr, leg i halm, mad over bål og mange andre ting, som de måske ikke har prøvet før..
 • Tak for, at det stadig er muligt at holde kristne børnelejre i Danmark.
 • Bed om, at der også i år må komme nye børn med på bondegårdslejren
 • Bed om, at børn kommer til tro på Jesus og bliver bevaret i troen på ham

Læs mere her.

> Værkstedshygge i LMU-Toftlund

I Toftlund samles 15-20 unge den første fredag i måneden til Værkstedshygge i LMU-regi. Det er et fællesskab om biler, havetraktorer og andagt, og ofte er der nogle med, som ikke ellers har deres gang i LM.
 
LMU-konsulent Kristoffer Larsen tror, det er lettere at forholde sig til kristne mennesker, der laver noget praktisk frem for kun til noget teoretisk.
 • Tak for muligheden for at nå unge gennem praktisk arbejde.
 • Tak for alle dem, som kommer til Værkstedshygge.
 • Bed om, at der stadig må blive ved med at komme nye med.

Læs mere her.

> LMU sender signal til nærområdet

LMU Signal består af en flok unge i Aarhus, der mødes hver torsdag med ønske om at være til velsignelse i nærområdet. Nogle aftener bruger de på at danne relationer til beboere i Gellerup, andre er de frivillige på værestedet Hamlet.
Ellers øver de sig i at være et åbent og omsorgsfuldt fællesskab med invitationer til fælles aftensmad og bibelstudie.
 • Bed for vækkelse blandt mennesker, som bor i Gellerup i Aarhus.
 • Bed for de ensomme unge på værestedet Hamlet.
 • Bed for frimodighed i LMU Signal og for det åndelige fællesskab.

Læs mere her.

> Familienetværk for udsatte familier

Familiebasen i Nykøbing Falster er et diakonalt arbejde blandt socialt udsatte familier. Det drives i samarbejde mellem LM-kredsen og Blå Kors.
Hver 14. dag inviteres til hygge, aktiviteter og spisning i missionshuset.
Ud over netværksbygning kan familierne få lektiehjælp, samtaler, hjælp til dialog med det offentlige, sommerferietilbud med mere.
 • Bed for diakonimedarbejder Dan K. Månsson og de frivillige
 • Bed om, at minimum ti familier må få livshjælp gennem Familienetværket
 • Bed om, at Guds kærlighed må præge samværet med familierne

Læs mere her.

> Jesus og kultur i Café Luther

Café Luther holder til i LM’s missionshus i Nansengade 94. Her mødes mennesker i alle aldre torsdag eftermiddag og aften og snakker, drikker kaffe, læser dagens avis og spiller spil.
Om eftermiddagen er der særligt fokus på nydanskere.
1-2 gange om måneden er der gudstjeneste, og 4-6 gange om året er der spændende kulturarrangementer.

 • Tak for den flok mennesker, der trofast kommer i Cafe Luther
 • Bed om, at de må trives i caféen og opleve sig godt modtaget
 • Bed om, at vidnesbyrdet om Jesus må nå ind i deres hjerter

Læs mere her.

> Radio når kirkefremmede

Kristne radiostationer har kontakt til mennesker, der ikke kommer i kirke og missionshus, men fortæller, at de trofast lytter med.
Imidlertid kræver det meget mandskab, da nye regler fra 2018 pålægger radioerne at lave en times lokalt produceret taleradio hver uge.

 • Bed om, at Gud giver nyt mod til de nuværende medarbejdere - og sender nye
 • Bed om, at programmerne må nå ud til flere, der ikke kender Jesus
 • Tak for, at mennesker kommer til tro og bliver bevaret og opmuntret af udsendelserne

Læs mere her.

> Kristendomskurser for forældre

Mange forældre til børn på Johannesskolen i Hillerød er ikke fortrolige med det kristne værdigrundlag. Derfor tilbyder skolen et kursus som en hjælp til, hvordan de kan tale med deres børn om den forkyndelse, børnene møder på skolen.
Kurset er arrangeret i samarbejde med Hillerød Frimenighed. Otte forældre har meldt sig til i år.

 • Tak for muligheden for frit at kunne invitere til kristendomskurser
 • Bed for deltagerne om, at de må få både fagligt, menneskeligt og åndeligt udbytte
 • Bed om, at der må være nogle, som ønsker at fortsætte i en studiekreds efter kurset

Læs mere her.

Opret en bedegruppe i din by af kristne, som beder for det lokale samfund og dets indbyggere.