Bønneemner

 
Ved årsskiftet indførte LM's landsstyrelse et fokus på bøn i 2018.
Herunder er nævnt nogle konkrete bedeemner for initiativer rundt i landet, så flere danskere kan lære Gud at kende.

 

> Julehjælp i Aalborg fører til tro

Aalborg Frimenighed uddeler hvert år julehjælp. Det giver kontakt til mange, der normalt ikke kommer i LM-huset – helt op til 95 familier har fyldt huset.
 
Inden uddelingen bydes de på en kop kaffe og lidt julegodter. Evangeliet bliver fortalt, og de synger nogle kendte julesange. Nogle er ad den vej kommet til tro og er nu en del af menigheden.
 • Tak for muligheden for at hjælpe mennesker i nød til at få en god jul.
 • Tak for, at Jesus stadig opsøger og frelser mennesker, der ikke kender ham.
 • Bed for julehjælpsuddeling i Aalborg torsdag den 20. december.

Læs mere her.

> Fodbold fører unge til tro

Hver fredag året rundt mødes unge i Aakirkeby til sport – enten udendørs fodbold eller indendørs fodbold, volleyball og badminton. Bagefter tager de til kaffe i et hjem, hos en af dem, som plejer at komme til sport.
 
Nogle vælger kun at sidde som publikum eller at komme til kaffe. For flere har LMU sport været vejen til det kristne fællesskab og til tro.
 • Tak for alle dem, som har oplevet det kristne fælleskab gennem LMU sport.
 • Bed om, at der må være plads til alle til LMU sport.
 • Bed om,at den store opbakning fra både de unge og forældrene må fortsætte.

Læs mere her.

> Praktisk hjælp giver snak om tro

To lørdage om året tilbyder de unge i Skjern/Tarm LMU praktisk hjælp til byens indbyggere. De indrykker annoncer i Ugeposten og på Facebook om, at de er klar til opgaver lige fra havearbejde og rengøring til flyttehjælp.
 
Ofte oplever de, at den praktiske hjælp vækker interesse og giver mulighed for at fortælle om troen på Jesus.
 • Tak for, at vi kan elske vores medmennesker, fordi Gud elskede os først
 • Bed om, at Gud må give kræfter, lyst og mod til at møde vores næste, der hvor de er
 • Bed om, at mennesker må møde Jesus gennem praktisk hjælp og hjælpende hænder

Læs mere her.

> En kristen oase blandt muslimer

LUMI Genbrug i København ligger i det nordlige København i et område med en meget blandet befolkningssammensætning.
 
Over halvdelen af kunderne er ikke-danskere, og en del af dem er muslimer, der både køber og giver varer. De vil gerne støtte de projekter, pengene går til, og butikkens personale har mulighed for at fortælle, hvad de tror på.
 • Bed om, at LUMI Kbh må være en kristen oase i et område med mange muslimer.
 • Bed om flere medarbejdere, der kan være vidner for Jesus på den måde, de er på.
 • Tak for de mange kunder, der kommer i butikken, og for de varer, de giver til butikken.

Læs mere her.

> Legestue er vej ind i missionshuset

I Videbæk LM er der legestue hver torsdag formiddag med sang, leg, hygge og en månedlig bibelfortælling for alle små børn og voksne, der har tid og lyst. Den store sal bliver fyldt med legetøj, og 35-40 børn myldrer rundt.
 
De private dagplejere i Videbæk og omegn møder talstærkt op hver gang, og mange kommer i et missionshus for første gang.
 • Tak for hvert barn og hver voksen, som kommer i legestuen.
 • Bed om, Helligånden må arbejde i små og store, og Gud må så troens frø i hver enkelt.
 • Bed om, at der må findes en ny medarbejder til legestuens arbejde.

Læs mere her.

> Fynboere vidner for deres familier

I Middelfart og Fåborg er der kun få kristne, og ingen af stederne har de store resurser til udadrettet aktivitet. Men de vil gerne drive mission via deres netværk.
 
Så deres fokus er på, hvordan de kan være et vidne blandt dem, de færdes iblandt. I Fåborg er det blevet til en del snakke og opmuntring til at turde være et vidne over for sin ikke-troende familie.
 • Tak for, at der er troende mennesker i henholdsvis Fåborg og Middelfart
 • Tak for åbenheden og Jesusglæden, og bed om, at de kristne må være lys i verden
 • Bed om, at de kristnes familiemedlemmer må komme til tro

Læs mere her.

> Flere unge skal høre om Jesus

LMBU ønsker at samle børn og unge, så de hører Guds ord forkyndt og derigennem lærer Jesus Kristus at kende som deres personlige frelser.
 
De ønsker dels at nå længere ud med evangeliet – især gennem lejrarbejdet – og dels at styrke troen hos dem, der allerede kender Jesus – især gennem oplæring og fællesskab på tværs af alder og erfaring.
 • Tak for alle lejrledere i hele landet – og bed om nye til især Lolland-Falster
 • Bed om flere voksne, der vil indgå i ægte og personlige relationer med en ung
 • Bed om 500 flere medlemmer – og dermed bedre økonomi for at drive mission

Læs mere her.

> LM holder fest for byens børn

En lørdag i september hvert andet år inviterer LM i Kvistgård til Indian Summerfest på plænen i Buen.
 
Byens børn plejer at møde talstærkt op til de mange aktiviteter som hoppeborg, bolsjekogning, snobrød, ansigtsmaling, guldgravning, pandekager og musik for børn. Samtidig er der kaffe og te og mulighed for snak med børnenes forældre.
 • Tak, fordi festerne er med til at pege på Jesus for nye mennesker i alle aldre
 • Bed om, at Helligånden fortsat må arbejde i mennesker og give lyst til at høre mere
 • Bed om, at det giver lyst til at komme til flere aktiviteter i missionshuset

Læs mere her.

> Kristen sang på havnen i Svaneke

LM Svaneke holder Alsang på havnen to gange i løbet af sommeren med mange deltagere. Aftenen indeholder både korsang og fællessang med fædrelandssange, kristne sange og korte vidnesbyrd mellem sangene.
 
LM’s rytmiske kor ByGrace og hornorkester leder fællessangen. Efter arrangementet på havnen er der en uformel kop kaffe i missionshuset.
 • Bed om, at de der ikke kender Jesus, må lære ham at kende som deres frelser.
 • Tak for, at der er nogen, der vil synge om Jesus – også i kor.
 • Tak for, at vi må forkynde ordet frit om Jesus på gader og pladser.

Læs mere her.

> Omsorg og kærlighed til udsatte

Arken i Esbjerg er ét af LM’s tre væresteder i Danmark. Arken har tre hovedfunktioner: kaffebar, boghandel og radio.
 
Formålet er at møde mennesker med omsorg og kærlighed samt at række dem evangeliet gennem arrangementer og samtale. Der er to fuldtidsansatte, mere end 40 frivillige fordelt på de forskellige opgaver og cirka 40 faste brugere.
 • Tak for, at det er muligt at have væresteder som Arken i Danmark
 • Bed for brugerne af værestedet – både de faste og dem, der dropper ind
 • Bed om, at medarbejderne må få visdom til at vise mennesker hen til Jesus

Læs mere her.

> Lejr for børn fra ikke-kirkelige hjem

Lolland-Falster afdeling har allerede afholdt en sommerlejr - "kyllingelejr" - for de helt små førskolebørn. Ingen af de 23 børn og 14 voksne, der deltog, har deres faste gang i LM, og halvdelen kommer ikke i kirkelig sammenhæng.
 
I den første uge af juli holdes børne- og juniorlejr med i alt 60-80 børn. Sædvanligvis er 60-80 procent af børnene fra ikke-kirkelige hjem.
 • Tak for deltagerne på kyllingelejren og lydhørheden!
 • Bed om, at deltagerne på sommerens lejre må vokse i troen på Jesus!
 • Bed for børnene fra udfordrede familier, at de må være trygge på lejren!

Læs mere her.

> Dyr, halm, bål og Jesus

For femte år i træk er der bondegårdslejr i uge 34, som LMU samt LM kredsene i Gårde, Krusbjerg og Ølgod står bag.
 
Alle årene har der – ud over børn fra LM-hjem – været nye børn med, som ikke er vant til at høre om Jesus. De oplever tæt kontakt med dyr, leg i halm, mad over bål og mange andre ting, som de måske ikke har prøvet før..
 • Tak for, at det stadig er muligt at holde kristne børnelejre i Danmark.
 • Bed om, at der også i år må komme nye børn med på bondegårdslejren
 • Bed om, at børn kommer til tro på Jesus og bliver bevaret i troen på ham

Læs mere her.

> Værkstedshygge i LMU-Toftlund

I Toftlund samles 15-20 unge den første fredag i måneden til Værkstedshygge i LMU-regi. Det er et fællesskab om biler, havetraktorer og andagt, og ofte er der nogle med, som ikke ellers har deres gang i LM.
 
LMU-konsulent Kristoffer Larsen tror, det er lettere at forholde sig til kristne mennesker, der laver noget praktisk frem for kun til noget teoretisk.
 • Tak for muligheden for at nå unge gennem praktisk arbejde.
 • Tak for alle dem, som kommer til Værkstedshygge.
 • Bed om, at der stadig må blive ved med at komme nye med.

Læs mere her.

> LMU sender signal til nærområdet

LMU Signal består af en flok unge i Aarhus, der mødes hver torsdag med ønske om at være til velsignelse i nærområdet. Nogle aftener bruger de på at danne relationer til beboere i Gellerup, andre er de frivillige på værestedet Hamlet.
Ellers øver de sig i at være et åbent og omsorgsfuldt fællesskab med invitationer til fælles aftensmad og bibelstudie.
 • Bed for vækkelse blandt mennesker, som bor i Gellerup i Aarhus.
 • Bed for de ensomme unge på værestedet Hamlet.
 • Bed for frimodighed i LMU Signal og for det åndelige fællesskab.

Læs mere her.

> Familienetværk for udsatte familier

Familiebasen i Nykøbing Falster er et diakonalt arbejde blandt socialt udsatte familier. Det drives i samarbejde mellem LM-kredsen og Blå Kors.
Hver 14. dag inviteres til hygge, aktiviteter og spisning i missionshuset.
Ud over netværksbygning kan familierne få lektiehjælp, samtaler, hjælp til dialog med det offentlige, sommerferietilbud med mere.
 • Bed for diakonimedarbejder Dan K. Månsson og de frivillige
 • Bed om, at minimum ti familier må få livshjælp gennem Familienetværket
 • Bed om, at Guds kærlighed må præge samværet med familierne

Læs mere her.

> Jesus og kultur i Café Luther

Café Luther holder til i LM’s missionshus i Nansengade 94. Her mødes mennesker i alle aldre torsdag eftermiddag og aften og snakker, drikker kaffe, læser dagens avis og spiller spil.
Om eftermiddagen er der særligt fokus på nydanskere.
1-2 gange om måneden er der gudstjeneste, og 4-6 gange om året er der spændende kulturarrangementer.

 • Tak for den flok mennesker, der trofast kommer i Cafe Luther
 • Bed om, at de må trives i caféen og opleve sig godt modtaget
 • Bed om, at vidnesbyrdet om Jesus må nå ind i deres hjerter

Læs mere her.

> Radio når kirkefremmede

Kristne radiostationer har kontakt til mennesker, der ikke kommer i kirke og missionshus, men fortæller, at de trofast lytter med.
Imidlertid kræver det meget mandskab, da nye regler fra 2018 pålægger radioerne at lave en times lokalt produceret taleradio hver uge.

 • Bed om, at Gud giver nyt mod til de nuværende medarbejdere - og sender nye
 • Bed om, at programmerne må nå ud til flere, der ikke kender Jesus
 • Tak for, at mennesker kommer til tro og bliver bevaret og opmuntret af udsendelserne

Læs mere her.

> Kristendomskurser for forældre

Mange forældre til børn på Johannesskolen i Hillerød er ikke fortrolige med det kristne værdigrundlag. Derfor tilbyder skolen et kursus som en hjælp til, hvordan de kan tale med deres børn om den forkyndelse, børnene møder på skolen.
Kurset er arrangeret i samarbejde med Hillerød Frimenighed. Otte forældre har meldt sig til i år.

 • Tak for muligheden for frit at kunne invitere til kristendomskurser
 • Bed for deltagerne om, at de må få både fagligt, menneskeligt og åndeligt udbytte
 • Bed om, at der må være nogle, som ønsker at fortsætte i en studiekreds efter kurset

Læs mere her.

Opret en bedegruppe i din by af kristne, som beder for det lokale samfund og dets indbyggere.