Ansatte i Danmark

Tværkulturelt

Forkyndelse

LMBU

Diakoni

Nærradio

Hverdagsmission

Andre

Ansatte Sekretariatet

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Ledelsesteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Cambodja

Peru

Malene og Frederik Wind
V-Malene og Frederik Winds billede
Volontører
Siem Reap
Cambodja

Ansat siden

2019

Undervisning i engelsk for grupper, som Church of Siem Reap gerne vil tiltrække.
Undervisning af missionærbarn i dansk

Malene Wind, født 1997: malenebhhansen97@gmail.com

Frederik Wind, født 1997, frederik2297@gmail.com