Ansatte i Danmark

Forkyndelse

Tværkulturelt

Diakoni

LMBU

Nærradio

Andre

Hverdagsmission

Ansatte Sekretariatet

Missionskonsulentteam

Resurseteam

Ledelsesteam

Andre

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Tanzania

Cambodja

Peru

Ritha og Flemming Hansen
Ritha og Flemming Hansens billede
Missionærer i Tanzania
Box 1088
Iringa
Tanzania

Ritha Hansen (rithahansen50@gmail.com)
Født. 29.01 1950
Ad hoc opgaver

Missionær i Tanzania 1986-1998
Sygeplejerske og præstekone i Aarhus
Pensionist siden 2017

Flemming Hansen (fh@dlm.dk)
Født 26.07 1955
Undervisning (bl.a. på Ilambilole Bibelskole for nomadestammer).
Kursusvirksomhed for præstepar i samarbeje med den lutherske kirke i Tanzania

Missionær i Tanzania 1986-1998, derefter fri- og efterskolelærer samt PhD i Danmark.
Præst i frimenigheden Aroskirken, Århus 2006-2019
Pendlermissionær til Tanzania 2013-2019