Anmeldelse

Forside af bogen "Kald og konsekvens"

Kald og konsekvens

Annelise og Axel Rye Clausen
LogosMedia 2018
248 sider – 249,95 kroner
Christina og Henrik Nissen

En fyldig bog om international mission, der spænder over to forskellige missionsfelter i to verdensdele, der ligner hinanden og dog er så forskellige.

30 års tjeneste i en tid, hvor de fleste missionærer arbejder ude mindre end ti år, og hvor store forandringer herhjemme og ikke mindst på missionsfelterne kalder på mange udfordringer. En arbejdsperiode langt ud over det sædvanlige.

Begyndelsen til arbejdet var et kald fra Gud. Annelise mødte det gennem opvækst og uddannelse inden for det kristne miljø med forkyndelse om ydre mission. Axel, der kommer fra et hjem, hvor religiøse spørgsmål ikke havde nogen fremtrædende plads, mødte kaldet gennem Annelise.

Til trods for at alle de nærmeste ikke helt forstod det, måtte de rejse ud på deres kald.

Annelises beskrivelser er spændende og fængslende, så man ofte føler sig hensat til en forfærdelig vej med mange besværligheder eller på besøg i en afrikansk hytte, hvor fattigdom, sygdom og håbløshed er dagligdagen.

Nu er missionærtjeneste ikke kun ulandsarbejde og diakoni, men et arbejde, som Gud vil. Det målretter arbejdet og giver det indhold og perspektiv. 

Et evangeliserende arbejde blandt masaifolket er noget ganske andet end at arbejde i Danmark. At møde evangeliets nedslag, med de forandringer, det skaber i en sådan folkegruppe, er ubeskrivelig, med mindre man er klar over, at man har med Gud at gøre. Vi hører om et folk, der efterspørger Bibelen med ønsket om at lære Gud nærmere at kende.

Anden halvdel af bogen handler om Cambodia. En ny kultur, et nyt svært sprog, nye mennesker, ja, et andet liv. 

Axel beskriver de besværligheder, man kan have med institutioner og myndigheder. En missionærs arbejde med administration, forhandlinger og kontakter med menigheder, kollegaer og omfattende praktiske gøremål kan tage meget hverdagstid. Han fortæller også om glæden ved at undervise og møde mennesker, der tager imod evangeliet.

En spændende og realistisk beskrivelse af missionærlivets glæder og sorger, men altid under mottoet: ”Hele vejen går han med mig!”

En oplagt julegaveide!

Bragt i Tro & Mission nr. 19/2018

Tilføj kommentar

Foto: Anders Philipps
Anders Philipps
Kristendom var ikke noget, de brugte tid på i Anders Philipps barndomshjem. Hans far tog dog Anders og hans søster med i legestue i præstegå...
Kaja Lauterbach

”Det her vidner om, at vi nogle gange får et helt andet – og meget bedre – svar på vores bøn end det, vi selv regner med og håber på.”

Det siger Peter Sejergaard-...